Katalogové číslo: VYS099 Kategorie: ,

120 

Skladem u dodavatele. Doba dodání 2-5 dní

18 skladem

Popis

obranný pepřový sprej
díky trysce se vytvoří mohutný oblak mlhy
obsahuje 11procent vysoce koncentrovaného OC (Oleoresin Capsicum)
dosah: 6m
jednorázový (nelze plnit)
rozměry: 9cm x 3,5cm
objem: 40ml
výrobce: F.W. KLEVER GmbH

Přidáním zboží do košíku potvrzujete že jste osoba starší 18 let !!!
Bezpečnostní upozornění:S-2 Uchovávejte mimo dosah dětí R-36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži. S-9 Skladujte na dobře větraném místě.S-23 Nevdechujte aerosol. S-24/25 Zamezte styku s kůží a očima.R-41 Nebezpečí vážného poškození očí.První pomoc:S-26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.S-46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.S-27/28 Po styku s kůží okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení a kůži omyjte velkým množstvím vody.
OC (Oleoresin Capsicum):Název OC (Oleoresin Capsicum) je botanický název, označující pálivé feferonky, které obsahují substance – alkaloidy nazývané capsaicin. Jediná kapka capsaicinu v 100 000 kapkách vody je stále zjistitelná. Capsaicin je vyroben z placenty feferonek, která je částí pod stonkem. Tato placenta má 16 krát větší obsah capsaicinu, než zbývající část plodu, takže jakýkoliv OC sprej hoden svého jména by měl obsahovat účinnou látkou vyrobenou z této části.